Sud časti udruženja „Društvo kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo“ čine:

 

   1. Faiza Muštović Bišćević, član

   2. Ismet Tahirović, član

   3. Borivoj Galić, član

    4. Nurudin Avdić, član

    5. Mirza Nuhanović, član