Organizacija

 

Organi upravljanja Društva su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Nadzorni odbor
  4. Sud časti