Društvo Kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo štampa biltene, brošure i časopise za potrebe članova udruženja.

 

Službeno glasilo Društva je "Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine" (engl. Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina).