NOVOSTI

 

 

2 Međunarodni Kongres hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine 

21.-23. Oktobar 2016.

Hotel Hollywood

 

Detaljnije informacije možete pronaći na stranici Kongresa.